La campanya

CARTELL_DESFEMLA CAMPANYA:

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per a una ciutadania global és una campanya impulsada per la Fundació Akwaba que té per finalitat generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà i sostenible. Neix de la voluntat de donar resposta a l’increment de les desigualtats a Catalunya i al món des del pilar de treball de l’entitat: la formació.

El context actual marcat per la crisi econòmica i de valors ha augmentat les desigualtats locals i mundials. Ja no hi ha un primer i un tercer món, un nord o un sud, sinó que al nord també hi ha suds, processos d’empobriment i exclusió, i és per això que parlem de nord i sud globals. La crisi ha posat de manifest la necessitat de promoure més conscienciació sobre: les causes de les desigualtats, l’exercici de drets i deures, la coresponsabilitat dels actors i el treball comunitari i en xarxa.

 El jovent és el públic clau perquè representa la societat del futur i si volem canviar els valors de la societat, els joves i els infants han de formar-se en el respecte, la defensa i promoció dels drets humans i en valors favorables a un desenvolupament humà sostenible. La campanya que plantegem motiva l’intercanvi de coneixement entre infants i joves de 10 a 17 anys a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castelldefels i Vilanova i la Geltrú. Pensem que aquests valors han de ser coneguts per tots els infants independentment de la classe social i, perquè la futura societat sigui cohesionada, cal potenciar l’intercanvi entre iguals.

OBJECTIUS

  1. Promoure la formació, la investigació i la reflexió del jovent sobre les relacions entre els drets humans i les desigualtats locals i globals a través de l’art i la seva participació activa.
  2. Compartir experiències, entre joves de diferents barris de la ciutat, per establir un intercanvi relacional i fomentar així, la cohesió social.
  3. Potenciar que el jovent investigador sensibilitzi la ciutadania sobre les desigualtats identificades.

METODOLOGIA

Les estratègies de #desfemlesdesigualtats se centren en accions formatives teòriques i pràctiques adreçades a infants i joves de centres d’educació formal i no formal de distintes localitats catalanes i es plantegen en dues fases.

  • Formació, investigació i sensibilització, en què es pren consciència de les desigualtats locals i globals i s’intenta, a través de la investigació, acció i participació (IAP) i la sensibilització ciutadana, difondre l’aprenentatge adquirit.
  • Incidència social i política, en què es dóna resposta a una desigualtat existent en el seu entorn, bé participant en accions d’aprenentatge i servei (APS) o bé presentant propostes de millora a les autoritats locals.

CONTINGUTS

MÒDUL 1: Drets humans i desigualtats socials

MÒDUL 2: Connexions o interferències nord-sud global: Àfrica

MÒDUL 3: Art i Investigació Acció Participativa sobre drets humans: a través de la fotografia. Es tracta d’una sessió al carrer i a l’aula.

MÒDUL 4: Instruments de defensa i promoció dels drets humans.

Descarrega’t la informació específica #desfemlesdesigualtats a L’Hospitalet i Tarragona

Descarrega’t la informació específica #desfemlesdesigualtats a Barcelona