Com vivim? Convivint

Comvivim

<< Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i
amb cultura de pau >>

és una campanya d’educació per a la justícia global adreçada principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans. L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi social i econòmic, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en els seus projectes de convivència, en l’entorn local i global.

-> Guia pedagògica primera fase (pdf)

-> Marc conceptual (pdf)

Bloc específic: comvivim.wordpress.com