Material de sensibilització

Per a fomentar l’intercanvi amb diverses entitats que treballen la cultura de pau i l’educació pel desenvolupament, especialment amb la Costa d’Ivore, es van desenvolupar alguns materials a Barcelona, a partir de les accions portades a terme en aquest projecte.

Podem trobar en aquesta pàgina:

Materials pedagògics:

Guia pedagògica sencera: “Mira l’àfrica: Actuem per transformar les injustícies socials”

Guia pedagògica sobre Identitat, Vida Qüotidiana i participació comunitària: Unitat Mòbil

Materials per a treballar sobre Àfrica: Visita el nostre pinterest amb diversos recursos pedagògics

Dossier informatiu expo Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials

Fitxes didàctiques per fer CINEFÒRUMS  a l’aula a posteriori de la realització dels tallers:

– Binta y la gran idea:  a partir de 9 anys, indicat per treballar després dels tallers Àfrica en imatges o la Riquesa de l’Àfrica

La via Campesina en movimiento. Por la soberanía alimentaria: a partir de 12 anys, indicat per treballar després del taller: Només es passa gana a l’Àfrica?

Hotel Rwanda: a partir de 15 anys, indicat per treballar després del taller Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes

El señor de la guerra: a partir de 15 anys, indicat per treballar després del taller Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes

Black Hawk Down: a partir de 16 anys, indicat per treballar després del taller Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes

Interferencies: a partir de 14 anys, indicat per treballar després del taller LLaços que estrangulen

La pesadilla de Darwin: a partir de 15 anys, indicat per treballar després del taller LLaços que estrangulen

Jornada Mira l’Àfrica!

Diferents vídeos dela jornada “Mira l’Àfrica”que va tenir lloc el 31 de maig de 2013 al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa: en els que es poden veure extractes de les ponències i taules rodones realitzades.

L’afrooptimisme, una altre visió sobre l’Àfrica: Ponència Mawa N’diaye

Experiències formatives en EpD en centres d’educació formal:

Taules de treball sobre sensibilització local: Nord/sud, Acció Joves, Diversitat

Festa Cloenda Jornades Mira l’Àfrica